Czym zajmuje się Fundacja Duży Format?

Fundacja została powołana w celu promocji i wsparcia działań artystycznych i kulturalnych.

Wspieramy poprzez informowanie (Social media, program radiowy, Internet, Festiwal itd.).

Wspieramy poprzez organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu na Tomik Wierszy Duży format (od 2013 roku).

Fundacja to wydawnictwo, publikujemy książki z poezją i prozą, również debiutantów.

Marki Fundacji: PoeciPolscy.pl, Literacki Wolny Eter (LWE), Poezja Ożywiona, WarsztatyLiterackie.pl.

Powrót