Katarzyna Kaczmarek

torunianka, ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, magisterium uzyskała tamże oraz na Universite Paris-Sorbonne, obecnie związana z Archiwum Kobiet Polskiej Akademii Nauk. Kuratorka i producentka wydarzeń kulturalnych, pracowała dla instytucji takich jak Muzeum Narodowe w Warszawie, Instytut Adama Mickiewicza czy Narodowe Centrum Kultury, spółek Skarbu Państwa oraz licznych organizacji pozarządowych. Laureatka kilku konkursów poetyckich, m.in. VII OKP im. R. M. Rilkego (Grand Prix) i XVIII OKP im. R. Wojaczka (I nagroda), finalistka projektu “Połów. Poetyckie debiuty” i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. Laureatka 8. edycji Konkursu Poetyckiego Fundacji Duży Format, w kategorii: "przed debiutem" - nagroda główna "Sztuczne ognie" (Fundacja Duży Format, Warszawa 2020).

Powrót