Maciej Froński

ur. 25 listopada 1973 roku w Gliwicach, mieszka w Bielsku-Białej, poeta i tłumacz poezji i piosenek, z wykształcenia prawnik (UJ). Jako poeta zadebiutował w 1994 roku i jest autorem trzech tomików wierszy: „Rozpoznania bojem” (Mamiko, 2006), „Poezji spokoju moralnego” (Kolory, 2008) i „Efektu zimnej wody” (K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów, 2016). Publikował w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także w czasopismach literackich (m.in. w Odrze, Lampie, Literaturze na Świecie, w Litieraturnoj Gazietie, w brukselskim Journal des Poètes, w zagrzebskiej Poeziji i w odeskim Jużnom Sijanii).
Jego utwory tłumaczono na rosyjski, francuski, czeski i chorwacki, z kolei jego przekłady z włoskiego i rosyjskiego znalazły się w antologii trzynastowiecznej poezji włoskiej „Przed Petrarką” pod redakcją Moniki Woźniak i książce „Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście...” pod redakcją Iwony Anny Ndiaye i Grzegorza Ojcewicza. 

Powrót