Marcin Stachelski

ur. 1987 r. w Kolnie. Mieszka w Płońsku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Instytut Historyczny. Autor monografii „Duchy czy nieznana siła?”, poświęconej historii XIX-wiecznej parapsychologii na ziemiach polskich (wyd. Oficyna Wydawnicza Rivail, Warszawa 2013). 2010-2013 redaktor naczelny kwartalnika „Spirytyzm”. Publikował na łamach „Czwartego Wymiaru”, "Helikoptera", "Nieznanego Świata", "Tygodnika Ciechanowskiego". Debiut prozatorski: „Akant” (nr 11/2018), debiut poetycki w antologii „Ogrodowe spojrzenia” (wyd. Tomasz Kowalczyk, Lublin 2018).

Powrót