Marta Stępniak

ur. w 1988 roku, polonistka, laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Finalistka 10. edycji Połowu Biura Literackiego, dwukrotnie nominowana w Konkursie Poetyckim Fundacji Duży Format. Publikowała m.in. w Toposie, Blizie, Helikopterze, Salonie Literackim oraz 111 Antologii Babińca Literackiego (Fundacja Duży Format, 2019). Haust  (Fundacja Duży Format, Warszawa 2020) jej debiutem książkowym.

Powrót